Dostęp do systemów internetowych GUMed

StartDostęp do systemów internet...

Nowi studenci IX edycji studiów podyplomowych psychoonkologia kliniczna będą mogli uzyskać dostęp do systemów internetowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) od 30.09.2023 r.

W/w studenci, którzy nie posiadali dotychczas swojego konta w systemach internetowych GUMed, będą mogli samodzielnie założyć sobie:

  • KONTO POCZTY w GUMed
  • konto extranetowe

i wybrać sobie DOWOLNY login oraz hasło do obu w/w systemów.

Aby założyć w/w konta wystarczy wejść na stronę: Twoje konto studenckie i postępować DOKŁADNIE zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.

UWAGA!
Podkreślamy, ze nie uda się Państwu zalogować do Extranetu po rejestracji w systemie, jeśli wpierw nie zalogują się Państwo na swoim nowym koncie poczty w GUMed (zgodnie z instrukcjami na WWW).

Nie później niż w ciągu kilku minut po Państwa rejestracji w systemie internetowym GUMed, na Państwa NOWE KONTO POCZTY w GUMed dotrze list.
Trzeba go przeczytać i kliknąć w liście w link aktywujący dostęp do Extranetu.

W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty (zgodnie z danymi teleadresowymi widocznymi poniżej).

UWAGI:

  • Materiały dydaktyczne z psychoonkologii klinicznej będą udostępniane w Extranecie pod adresem:
    https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/381064/.

  • Informacje o toku studiów i komunikaty będą publikowane także w Extranecie pod w/w adresem.

  • Wszelkie komunikaty dotyczące toku studiów będą wysyłane wyłącznie na Państwa nowe konta poczty elektronicznej w GUMed.

  • Jeśli ktoś z Państwa życzy sobie, aby korespondencję elektroniczną, dotycząca studiów podyplomowych, kierować na swój adres służbowy (firmowy), to prosimy o kontakt (zgodnie z danymi teleadresowymi widocznymi poniżej).

Zasady uzyskania dostępu do zasobów Biblioteki Głównej GUMed przedstawiono na stronie WWW:
Biblioteka Główna GUMed > Usługi > Zapisy.

Różne praktyczne informacje nt. systemów internetowych naszej Uczelni znaleźć można na stronie POMOC – najczęstsze pytania.


Kontakt w sprawie dostępu do systemów internetowych Uczelni:

Help Desk IT
e-mail: helpdesk@gumed.edu.pl
Tel.: (58) 349 1705
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7