Sylwetka absolwenta

StartSylwetka absolwenta

Absolwent proponowanych studiów podyplomowych uzyska solidne podstawy wiedzy, a także podstawowe umiejętności przydatne w pracy psychoonkologa.

Wiedza: Po pierwsze, studenci zapoznają się z podstawami wiedzy z zakresu onkologii bowiem absolwent tego kierunku powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu chorób nowotworowych. Wiedza ta stwarza możliwości lepszego rozumienia pacjenta, a także pozwala na efektywną współpracę z lekarzami – onkologami. Znajomość języka, terminów, a w szczególności objawów chorobowych oraz objawów ubocznych towarzyszących procesowi leczenia jest ważna w pracy psychoonkologa.

Po drugie, absolwenci studiów zapoznają się z zagadnieniami psychologicznymi. Poznają psychologiczne uwarunkowania w przebiegu choroby nowotworowej a także psychologiczne skutki choroby, style i strategie radzenia sobie ze stresem onkologicznym, diagnostykę stanów emocjonalnych i sposoby pomocy psychologicznej zarówno dla pacjenta jak również jego rodziny.

Po trzecie absolwent powinien posiadać wiadomości z zakresu metodologii badań w psychoonkologii, zapoznać się modelami badań psychoonkologicznych, poznać narzędzia badawcze. Absolwent studiów zapozna się też z koncepcjami jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia oraz metodami jej oceny w różnych grupach chorób nowotworowych.

Po czwarte studia wyposażą słuchacza (-kę) w wiedzę na temat zasad postępowania z pacjentem z chorobą nowotworową w kontekście etyczno-moralnym.

Umiejętności: Absolwent uzyska umiejętność identyfikacji stanu emocjonalnego i zaburzeń psychicznych u pacjentów z chorobą nowotworową na podstawie wywiadu z pacjentem, obserwacji jego zachowania, a także na podstawie skonstruowanych do tego celu narzędzi psychometrycznych. Poznanie testów przesiewowych w zakresie oceny stanu psychicznego. Absolwent na seminariach i ćwiczeniach nabędzie umiejętności efektywnego komunikowania się z chorym i jego rodziną. Przyswoi sobie także procedury i techniki postępowania w sytuacjach kryzysowych (uzyskanie przez pacjenta niekorzystnych informacji, redukcja stanów lękowych, sytuacja żałoby w rodzinie itp.). Będzie umiał motywować pacjentów do aktywnej współpracy z zespołem leczącym. Potrafi oszacować ryzyko samobójcze i zapobiec tam, gdzie to możliwe, reakcjom suicydalnym. Potrafi zastosować elementarne techniki pomocy psychologicznej wobec pacjenta, lub członków jego rodziny. Absolwent będzie wyposażony w informacje o placówkach onkologicznych i psychoonkologicznych na danym terenie. W zależności od potrzeb i stanu pacjenta absolwent będzie umiał wskazać odpowiedniego specjalistę.

W związku z dużą dynamiką rozwoju psychoonkologii i szybkiego narastania publikacji i badań w tym obszarze absolwent w czasie studiów musi nabyć umiejętności poszukiwania wiarygodnej, opartej na faktach, wiedzy psychoonkologicznej, dokonywania metaanaliz (wg EBM). W ramach zajęć zostaną też przedstawione formy i techniki dotyczące wspomagania własnej kondycji psychicznej i zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Generalnie absolwent uzyskuje podstawową wiedzę i umiejętności, które pomogą w pracy z pacjentami z chorobą nowotworową i jego rodziną, a także uczynią bardziej efektywną komunikację z innymi członkami zespołu leczącego. Jednocześnie dla absolwentów, którzy zamierzają uzyskać w przyszłość certyfikat psychoonkologa ukończenie studiów podyplomowych z psychoonkologii jest warunkiem koniecznym do uzyskania takiego certyfikatu.