Kontakt

StartKontakt
Rozwiń

Zakład Badań nad Jakością Życia
Katedra Psychologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. Tuwima 15, pokój nr 300
tel.: (58) 349 15 55
e-mail: psychoonkologia@gumed.edu.pl

Biuro studiów czynne w soboty godz. 10:00-14:00
tel.: (58) 349 17 99