Kontakt

StartKontakt
Rozwiń

Zakład Badań nad Jakością Życia
Katedra Psychologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. Tuwima 15, pokój nr 310
tel.: (58) 349 15 55
e-mail: psychoonkologia@gumed.edu.pl

www.psychoonkologia.gumed.edu.pl