Obsada kadrowa i tematyka zajęć

StartObsada kadrowa i tematyka z...
Prowadzący Temat
prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz – specjalista psychologii klinicznej, psychoonkolog, współzałożyciel i członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, redaktor naczelny “Psychoonkologii”, pracuje na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku, kierownik studiów podyplomowych „Psychoonkologia kliniczna” w GUMed, współtwórca jednolitych studiów magisterskich z psychologii zdrowia – pierwszych w Polsce na wyższej uczelni medycznej w Gdańsku (GUMed), były kierownik Katedry Psychologii i Zakładu Badań nad Jakością Życia GUMed w Gdańsku Tło historyczne rozwoju psychoonkologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne w psychoonkologii. Badania jakości życia w chorobach nowotworowych. Przykłady realizowanych projektów badawczych. Omówienie narzędzi badawczych podmiotowych ocen stanu pacjentów oraz ocena jakości życia w chorobie nowotworowej – sposób konstrukcji narzędzi badawczych, sposób badania, obliczanie i interpretacja wyników.
prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko – psychiatra, psychoonkolog, pracuje w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku oraz we własnej Praktyce Prywatnej, współzałożycielka infolinii onkologicznej, prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, była kierownikiem w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji UG w Gdańsku, kierownik Katedry Psychiatrii na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, członek Rady Naukowej czasopisma Medycyna Paliatywna w Praktyce Reakcje na chorobę w zależności od lokalizacji nowotworu. Zaburzenia neuropsychiatryczne. Problemy psychologiczne osób z chorobą nowotworową w podeszłym wieku. Problemy rodziny. Problemy osierocenia. Problemy psychologiczne osób leczonych z powodu choroby nowotworowej a dynamika choroby. Wsparcie psychiczne. Rola komunikacji w opiece nad pacjentem onkologicznym. Potrzeby i reakcje na chorobę nowotworową. Przekazywanie niepomyślnych wiadomości. Przystosowanie do choroby. Zaburzenia adaptacji. Skrining reakcji na chorobę. Zaburzenia adaptacji. Problemy lęku. Problemy depresji. Problemy złości – gniewu.
prof. dr hab. Wojciech Leppert – lekarz, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej, specjalista medycyny paliatywnej, radioterapii onkologicznej, chemioterapii nowotworów i onkologii klinicznej, redaktor naczelny czasopisma Medycyna Paliatywna w Praktyce, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Aleksandra Lewińskiego i Antoniny Mazur, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Kierownik Katedry Medycyny Paliatywnej Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, były kierownik Zakładu Badań nad Jakością Życia GUMed w Gdańsku Leczenie objawowe u chorych na nowotwory. Jakość życia w opiece paliatywnej.
prof. dr hab. Czesław Czabała – psycholog, psychoterapeuta, pracuje w Katedrze Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego w Instytucie Psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Pomoc psychologiczna osobom chorym na nowotwory i ich rodzinom: wsparcie emocjonalne, interwencja kryzysowa, poradnictwo, psychoterapia.
dr hab. Magdalena Błażek, prof. GUMed – psycholog, psychoterapeuta, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropilkalnej GUMed, Kierownik Katedry Psychologii i Zakładu Badań nad Jakością Życia GUMed w Gdańsku Choroba onkologiczna w rodzinie- model interakcji i procesy prężności rodzinnej. Zaburzenia osobowości w kontekście relacji z pacjentem chorym somatycznie.
dr hab. Marzena Samardakiewicz, prof. UM Lublin – Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Adiunkt w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie, Kierownik Zakładu Psychologii UM w Lublinie Psychoonkologia okresu rozwojowego.
dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. UG – psycholog, psychoterapeuta, pracuje w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Instytutu Psychologii UG w Gdańsku Podstawy psychotraumatologii – utraty, depresja, żałoba.
ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK – pracuje w Instytucie Nauk Pedagogicznych na UMK w Krakowie Opieka duchowa wobec pacjentów z chorobą nowotworową.
dr hab. n. med. Krzysztof Adamowicz – lekarz, onkolog kliniczny, pracuje w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku Co to jest nowotwór i co to jest rak, podział i skala problemu. Profilaktyka nowotworów, styl życia a nowotwory. Klasyfikacje, badania mikroskopowe, lekarskie nowotworów. Symptomatologia nowotworów. Cele i metody leczenia onkologicznego. Symptomatologia wybranych chorób onkologicznych i metody leczenia.
dr hab. Joanna Kozaka – psycholog, psychoterapeuta w Prywatnej Klinice Psychologicznej w Gdańsku Ocena adaptacji psychologicznej chorych na raka.
dr hab. Tomasz Stefaniak – Dyrektor ds. Lecznictwa Lekarz Naczelny UCK w Gdańsku, adiunkt w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej UCK w Gdańsku Psychoonkologia a chirurgia nowotworów przewodu pokarmowego. Psychoneuroimmunologia – zarys tematyki.
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. GUMed – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed, p.o. Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa GUMed, Kierownik Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie GUMed w Gdańsku Rozwiązania systemowe we wsparciu pacjenta z chorobą nowotworową. Opieka transgraniczna w UE.
dr hab. Rita Hansdorfer-Korzon, prof. GUMed – Kierownik Zakładu Fizjoterapii GUMed w Gdańsku Rehabilitacja pacjentów z chorobą nowotworową.
dr Zbigniew Bohdan – lekarz pediatra, pracuje w Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci UCK w Gdańsku O krzywdzeniu dzieci. Przewlekła choroba wezwaniem do braterstwa. O znaczeniu humoru w opiece paliatywnej. Zdejmowanie masek. Dehumanizacja medycyny. Zadbaj o siebie (A bliźniego swego jak siebie samego). Zdobywanie góry, rzecz o pracy zespołowej. Cierpienie ojców chorych dzieci.
dr Krystyna Basińska – były pracownik Zakładu Etyki GUMed w Gdańsku Problemy etyczne w onkologii.
dr Sylwia Barsow – Koordynator Samodzielnego Zespołu Psychologów przy UCK, Asystent w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii GUMed Opieka psychologiczna na oddziale onkologii dziecięcej – omawianie przypadków. Sposoby rozmów z rodzicami. Warsztaty integracyjne. Praca z osobami w żałobie.
dr Piotr Radziwiłłowicz – psychiatra, pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych UCK w Gdańsku, pełni funkcję Zaprzysiężonego Biegłego Sądowego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, konsultant oddziałów somatycznych w UCK w Gdańsku, wykładowca psychiatrii sądowej a Wydziale Prawa i Administracji UG Psychiatria konsultacyjna. Związki pomiędzy stanem psychicznym a somatycznym.
dr Iwona Wasilewko – psycholog, psychoonkolog, logopeda, psychoterapeuta w Prywatnej Praktyce Psychologicznej, pracuje w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie na Oddziale Hospicyjnym Pojęcie stresu onkologicznego. Uwarunkowania i podstawy teoretyczne. Styl przywiązania a stres onkologiczny i sposoby radzenia sobie. Zróżnicowane traktowanie pacjentów w zależności od stylu przywiązania.Zmaganie się z chorobą nowotworową - analiza przypadków. Stres  onkologiczny w relacjach osób chorych na nowotwory.
dr Anna Wyszadko – adiunkt Zakładu Medycyny Paliatywnej GUMed w Gdańsku, psycholog w Caritas w Gdańsku Sposoby pracy z osobami w żałobie.
dr Agnieszka Paczkowska – psycholog Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, psychoonkolog, pracuje w Fundacji Hospicyjnej Sposoby pracy z osobami w żałobie. Specyfika pracy psychologa w hospicjum – zagadnienia praktyczne. Wizytacja oddziału stacjonarnego. Współpraca z wolontariatem. Problemy psychologiczne chorych z perspektywy personelu medycznego. Współpraca z psychologiem. Jak pomagać w żałobie – perspektywa osoby po stracie. Praca w zespole interdyscyplinarnym. Proces żałoby.
dr Justyna Janiszewska – psycholog kliniczny, psychoonkolog, adiunkt Zakładu Medycyny Paliatywnej GUMed w Gdańsku, członkini Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego Medycyna paliatywna, jako przedmiot nauczania personelu medycznego – prezentacja organizacji zajęć, programu, metod kształcenia. Budowanie relacji z pacjentem w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej.
dr Karolina Król-Stańczak – psychiatra, psycholog, psychoterapeuta Rola psychologa w zespole interdyscyplinarnym w Klinice Chirurgii Onkologicznej.
dr Tomasz Zwoliński – fizoterapeuta w Klinice Rehabilitacji GUMed w Gdańsku Zastosowanie fizjoterapii w onkologii. Ćwiczenia z relaksacji progresywnej wg Jacobsona. Relaksacyjny trening autogenny wg Schultza.
dr Eleonora Mess – adiunkt na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa, Asystent ds Nauczania w UM im. Piastów Śląskich Opieka paliatywna – perspektywa pielęgniarki.
dr Mikołaj Łuczak – socjolog, kulturoznawca, pracuje w Zakładzie Pracy Socjalnej w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku Socjologiczna analiza wybranych aspektów wsparcia dla osób z chorobą nowotworową. Społeczne aspekty opieki paliatywnej.
dr Agnieszka Trawicka – psycholog w Pracownia Psychologiczna dr Agnieszki Trawickiej, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej, pedagog, psychoonkolog kliniczny w Klinice Urologii UCK w Gdańsku Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w praktyce psychoonkologa. Ćwiczenia w Klinice Urologii.
dr Katarzyna Milska-Musa – psycholog, psychoonkolog, adiunkt w Zakładzie Badań nad Jakością Życia GUMed w Gdańsku Aspekty interpersonalne w relacji z pacjentem chorym onkologicznie.
dr Martyna Domańska – psycholog, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii UCK w Gdańsku, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Psychodynamicznej, psycholog i psychoterapeuta w CALMA Klinika Terapii w Gdańsku Zajęcia w UCK Onkologia Dziecięca.
mgr Anna Marlęga-Woźniak – psycholog Domowego Hospicjum dla Dorosłych w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku Zajęcia w Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku. Zajęcia warsztatowo-konwersacyjne: Wsparcie pacjentów onkologicznych na poszczególnych etapach przebiegu choroby na przykładzie działań Akademii Walki z Rakiem.
mgr Paweł Górny – psycholog i psychoterapeuta dorosłych Terapia poznawczo behawioralna w psychoonkologii. Terapia schematów.
mgr Ewa Laus – psycholog, trener PTP Co oznacza „efektywność” w pracy na Oddziale Onkologicznym? Co wpływa na efektywność mojej pracy? Praca na zasobach jako sposób na rozwijanie swoich możliwości i pomaganie innym. Etapy umierania – jak rozmawiać z umierającymi, jak słuchać? Trudne rozmowy o umieraniu. Model ABC Alberta Ellisa – identyfikacja przekonań nt. śmierci. Model ABC – jako model stresu. Praca z własnymi przekonaniami jako sposób na radzenie sobie ze stresem.
lek. med. Arkadiusz Błaszczyk – zca dyrektora medycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, ordynator Oddziału Hospicyjnego Model opieki zapewnianej rodzinom chorych leczonych w hospicjum stacjonarnym.
mgr Joanna Matuszewska – pedagog, dziennikarka medyczna Polskiego Radia Gdańsk, rehamenadżer w Centrum Chorób Raka Piersi UCK w Gdańsku Pozamedyczne problemy pacjenta onkologicznego. Współpraca psychologa i rehamenagera w procesie leczenia i rehabilitacji.
mgr Edyta Lemańczyk – psycholog w Psychosoziale Praxis „i Care” w Niemczech System organizacji psychoonkologii w Niemczech na tle swoich doświadczeń.