Obsada kadrowa i tematyka zajęć

StartObsada kadrowa i tematyka z...
Rozwiń
Prowadzący Temat
prof. dr hab. Jacek Jassem Czy wygramy walkę z rakiem? Moja wizja przyszłości onkologii.
prof. dr hab. Wojciech Leppert Leczenie objawowe u chorych na nowotwory.
dr Krystyna Basińska Problemy etyczne w onkologii.
dr Sylwia Barsow / mgr Ewa Laus Opieka psychologiczna na oddziale onkologii dziecięcej – omawianie przypadków. Warsztaty integracyjne.
dr hab. Magdalena Błażek Choroba onkologiczna w rodzinie- model interakcji i procesy prężności rodzinnej.
prof. dr hab. Czesław Czabała Pomoc psychologiczna osobom chorym na nowotwory i ich rodzinom: wsparcie emocjonalne, interwencja kryzysowa, poradnictwo, psychoterapia.
dr hab. n. med. Krzysztof Adamowicz Co to jest nowotwór i co to jest rak, podział i skala problemu. Profilaktyka nowotworów, styl życia a nowotwory. Klasyfikacje, badania mikroskopowe, lekarskie nowotworów. Symptomatologia nowotworów. Cele i metody leczenia onkologicznego. Symptomatologia wybranych chorób onkologicznych i metody leczenia.
lek. med. Arkadiusz Błaszczyk Model opieki zapewnianej rodzinom chorych leczonych w hospicjum stacjonarnym.
dr med. Piotr Radziwiłłowicz Psychiatria konsultacyjna. Związki pomiędzy stanem psychicznym a somatycznym.
doc. Zbigniew Bohdan 1. O krzywdzeniu dzieci.
2. Przewlekła choroba wezwaniem do braterstwa.
3. O znaczeniu humoru w opiece paliatywnej.
4. Zdejmowanie masek.
5. Dehumanizacja medycyny.
6. Zadbaj o siebie (A bliźniego swego jak siebie samego).
7. Zdobywanie góry, rzecz o pracy zespołowej.
8. Cierpienie ojców chorych dzieci.
mgr Paweł Górny Terapia poznawczo behawioralna w psychoonkologii. Terapia schematów.
dr Iwona Wasilewko 1. Pojęcie stresu onkologicznego. Uwarunkowania i podstawy teoretyczne.
2. Styl przywiązania a stres onkologiczny i sposoby radzenia sobie.
Zróżnicowane traktowanie pacjentów w zależności od stylu przywiązania.
dr Joanna Kozaka Ocena adaptacji psychologicznej chorych na raka.
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska Rozwiązania systemowe we wsparciu pacjenta z chorobą nowotworową. Opieka transgraniczna w UE.
prof. Krystyna de Walden-Gałuszko Reakcje na chorobę w zależności od lokalizacji nowotworu.
Zaburzenia neuropsychiatryczne.
Problemy psychologiczne osób z chorobą nowotworową w podeszłym wieku.
Problemy rodziny.
Problemy osierocenia.
Problemy psychologiczne osób leczonych z powodu choroby nowotworowej a dynamika choroby.
Wsparcie psychiczne.
Rola komunikacji w opiece nad pacjentem onkologicznym.
Potrzeby i reakcje na chorobę nowotworową.
Przekazywanie niepomyślnych wiadomości.
Przystosowanie do choroby.
Zaburzenia adaptacji.
Skrining reakcji na chorobę.
Zaburzenia adaptacji.
Problemy lęku.
Problemy depresji.
Problemy złości – gniewu.
dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. UG Podstawy psychotraumatologii – utraty, depresja, żałoba.
prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz 1. Tło historyczne rozwoju psychoonkologii.
2. Wybrane zagadnienia metodologiczne w psychoonkologii.
Badania jakości życia w chorobach nowotworowych.
ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK Opieka duchowa wobec pacjentów z chorobą nowotworową.
mgr Agnieszka Paczkowska mgr Anna Wyszadko Sposoby pracy z osobami w żałobie.
dr hab. Tomasz Stefaniak Psychoonkologia a chirurgia nowotworów przewodu pokarmowego. Psychoneuroimmunologia – zarys tematyki.
dr Tartas Małgorzata Zaburzenia osobowości w kontekście relacji z pacjentem chorym somatycznie.
mgr Agnieszka Paczkowska Specyfika pracy psychologa w hospicjum – zagadnienia praktyczne.
dr Justyna Janiszewska 1. Medycyna paliatywna, jako przedmiot nauczania personelu medycznego – prezentacja organizacji zajęć, programu, metod kształcenia.
2. Budowanie relacji z pacjentem w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej.
dr Sylwia Barsow Psychoonkologia dziecięca. Metody diagnostyczne. Sposoby rozmów z rodzicami.
mgr Karolina Król Rola psychologa w zespole interdyscyplinarnym w Klinice Chirurgii Onkologicznej.
mgr Agnieszka Paczkowska Wizytacja oddziału stacjonarnego. Współpraca z wolontariatem. Problemy psychologiczne chorych z perspektywy personelu medycznego. Współpraca z psychologiem. Jak pomagać w żałobie – perspektywa osoby po stracie. Praca w zespole interdyscyplinarnym. Proces żałoby.
mgr Ewa Laus 1. Co oznacza „efektywność” w pracy na Oddziale Onkologicznym?
2. Co wpływa na efektywność mojej pracy?
3. Praca na zasobach jako sposób na rozwijanie swoich możliwości i pomaganie innym.
4. Etapy umierania – jak rozmawiać z umierającymi, jak słuchać?
  1. Trudne rozmowy o umieraniu.
  2. Model ABC Alberta Ellisa – identyfikacja przekonań nt. śmierci.
  3. Model ABC – jako model stresu.
  4. Praca z własnymi przekonaniami jako sposób na radzenie sobie ze stresem.
dr hab. Rita Hansdorfer-Korzon Rehabilitacja pacjentów z chorobą nowotworową.
mgr Tomasz Zwoliński Zastosowanie fizjoterapii w onkologii.
1. ćwiczenia z relaksacji progresywnej wg Jacobsona.
2. relaksacyjny trening autogenny wg Schultza.
mgr Elżbieta Pakoca Zastosowanie fizjoterapii w onkologii.
dr Waldemar Budziński Badania psychologiczne dzieci dotkniętych chorobą nowotworową – wyzwanie poznawcze, metodologiczne i moralne. Podmiotowa terapia dzieci z chorobą nowotworową.
dr hab. Marzena Samardakiewicz Psychoonkologia okresu rozwojowego.
dr Mikołaj Łuczak Socjologiczna analiza wybranych aspektów wsparcia dla osób z chorobą nowotworową.
dr Agnieszka Trawicka Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w praktyce psychoonkologa.
dr Agnieszka Trawicka Ćwiczenia w Klinice Urologii.
mgr Joanna Matuszewska Pozamedyczne problemy pacjenta onkologicznego. Współpraca psychologa i rehamenagera w procesie leczenia i rehabilitacji.
dr Iwona Wasilewko 1. Zmaganie się z chorobą nowotworową - analiza przypadków.
2. Stres  onkologiczny w relacjach osób chorych na nowotwory.
dr Eleonora Mess Psychoonkologia w opiece pielęgniarskiej.
prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz / dr Iwona Wasilewko Omawianie zagadnień do egzaminu.